بازی سکسی خود ارضائی زن کس گنده حشری در ساحل داغ بردمش رو تخت

11K

بازی سکسی خود ارضائی زن کس گنده حشری در ساحل داغ بردمش رو تخت

بازی سکسی قرار بود برا اولین سکسمون بریم مسافرت از ته دل منتظر بودم برسیم…قبلا اندام همو دیده بودیم…چشماش و چهرش فوق العادس یه چهره ی آروم با چشمای سکسی…

سینه هاش و باسنش از رو لباس اونطور نیس که تو چشم بزنه از بزرگی ولی خیلی خوش فرمه و کمر باریکش باعث میشه بزرگتر بنظر بیاد… عاشق اینم که همه جاشو باهم لمس کنم بلخره رسیدیم !

از دم ماشین بغلش کردم بردمش بالاوقتی بغلم بود با دستش گردنو گوشمو لمس میکرد از لذت داشتم میمردم گذاشتمش پایین تو چشمای سکسی و براقش نگاه کردم و سرمو کردم لای موهاش و گردن داغشو مزه  بازی سکسی کردم سکس گروپ.

همونطوری رفتم بالاتر سراغ گوشش اول آروم لیس میزدم ولی بعدش که آه و اوهش بلند شد ناخودآگاه لیس زدن گوششو تندتر کردم.محکم فشارش داده بودم تو بغلم اونم خودشو ول کرده بود تو بغلم و چشاشو بسته بود و از لذت.

بردنش لذت میبردم گرمایه گوش و گردن و لبش عالی بود. کم کم حرارت بدنشو از روی لباس حس میکردم.دستمو برد رو سینش و منم بردمش رو تخت لباسشو دراوردم اونم لباسی منو دراورد خودمو انداختم روش … !

و هی میگفت تو رو خدا درش بیار پاره شدم یکم وایسادم که اروم تر شه و واسش عادی شه بعد بازم فرستادم تو کونش و هی در میاوردم فیلم سکس گروپ و میکردم توش و هی صدا میداد کونش و بلند بلند داد میزد سکس زیبا.

تو رو خدا درش بیار کونم پاره شد محکم گرفته بودمش و افتاده بودم روش و شروع کردم به تلمبه زدن کم کم جیغاش تموم شد و اه اه میکرد یهو کیرمو در اوردمو کپلای کونشو از هم وا کردم سوراخش اندازه سوراخ کسش شده بود.

و یه خط گوشته نازک فقط ما بینه کس و کونش مونده بود شروع کردم از کونش در اوردن و کردن تو کسش سکس گروپ و برعکس و دیگه حال میکرد خیلی حرفاش حشری کننده بود انگار چند سال بود جنده بود میگفت اخ بکن.

توش کس و کونمو یکی کردی واسم بکن همشو توش بکن تا ته بکن کونه مامانه دوستتو جر دادی اخخ بکن جندتو جندت کیر میخواد انقدر کردمش که دلم میخواست تخمامم بفرستم تو تو کونش یهو دیدم داره ابم میاد .

سریع کشیدم بیرون و برعکسش کردم خواستم بپاشم رو صورتش که سریع کیرمو گرفت کرد تو دهنش و ابم تو دهنش خالی شد و تخمامو مالید و ابمو قورت داد و گفت جوووون چه شیرین بود فیلم سکس گروپ دانلود فیلم سکس.

زبونش روی تخمام بازی سکسی

رفتم پایین پاهاشو باز کردم…خیسی و داغیشو میخاستم با همه چیم حس کنم. اول صورت و لبمو مالیدم بهش پاهاشو جم کردم ولی دوباره بازش کردم و تا تونستم کس کوچولوش لیس زدم…از صدای نفساش نزدیک بود ارضا شم…

با دستمم داشتم بالای کسشو میمالیدم بازی سکسی.یه جا بند نبود هی پیچ و تاب میخورد و با این کارشم منو ترغییب میکرد به لیسیدن بیشتر…یهو پاشد شوکه شدم منو و هل داد و شرتمو کشید پایین و با یه لبخند شیطونی رف سراغ کیرم همه کاراش منو حشری تر میکرد…

وااااای اولین باری که زبون و لبشو حس کردم….آروم از پایین لیس میزد تا بالا فیلم سکس افغانی

اما نمیدونستم از چی لذت ببرم از نگاه کردنش با چشمای خمار به من..از اندامش… از زبونش روی تخمام از فشار دستش رو کیرم…

خود ارضائی زن کس گنده حشری در ساحل داغ بازی سکسی

یهوییی خودشو ول کرد و افتاد رو تخت و پاهاشو باز کرد.کسش سرخ تر از قبل شده بود قفسه سینش خیلی عمیق بالا پایین میرفت…اومدم روش کیرمو که داشتم میکردم تو خودشم با دست گرفت و آروم کرد تو فیلم سوپر سکسی

سانتی متر به سانتی داشتم حس میکردم داغی و رطوبتو و انقباضشو…وقتی تا ته رفت آروم دراوردمش و یه بوس از کس داغش کردم و دوباره کردم داخل و تلمبه زدن و شروع کردم. خودشم از ریتم نفسام فهمیده بود اما بهم گف.

که اشکال نداره منم از خدا خواسته کردم تو بعد چارپنتا تلمبه ارضا شدم و ریختم تو کس بازی سکسی ش… وقتی دراوردم آب منو خودش از سوراخه تنگ کسش داش میریخت بیرون میخاستم فقط این صحنرو نگاه کنم سکس در اشپز خانه

دستمو گذاشتم رو کسش و بازی دادمش با انگشتام هی تکون دادم و چرخوندمکه دیدم کم کم ریتم نفساش داره تندتر و تیکه تیکه میشه حرکت دستمو سریعتر کردم تا اینکه ارضا شد بازی سکسی.

سکس با خواهر
ماساژ سکسی
سکس تایلند
سکس در خواب

فیلم سکسی گروپ سکس در ساحل سکس تایلندی ماساژ سکسی سکس با خواهرزن سکس فامیل ساک زن ساک زدن دختر سکسی سکس hd سکس محارم فیلم سکسی داستان سکس با مامان سکس کون گنده الکسیس تگزاس مامان دختره باکره سکس تینجره سکس با مشتری کس تنگ جنده خانوم کون تپل سفید فیلم سکسی خارجی ساک زدن سکس سارا جی اولین سکس دانلود فیلم سکسی سکسی قدیمی

I stayed rock hard throughout this incredibly hot scene! Wow! Scarlet Chase is my new porn crush!

Mature MILF with Big Boobs Vibes Her Clit to a Wet Pussy Contracting Orgasm kajal xnxx

bikini,milf,fingering,mature,closeup,vibrator,masturbation,beach,public,vagina,outdoors,orgasm,snatch,contractions,pulsating,fleshy,wet-pussy,big-lips,large-labia

بازی سکسی خود ارضائی زن کس گنده حشری در ساحل داغ بردمش رو تخت
بازی سکسی خود ارضائی زن کس گنده حشری در ساحل داغ بردمش رو تخت

کلیپ سکسی