داستان های سکسی کوس پر مو ژاپنی زیر پشم میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم

13K

داستان های سکسی کوس پر مو ژاپنی زیر پشم

داستان های سکسی گفتم سارا جونم من متخصص دوربینم همه شو خودم پاک میکنم که از درد کسش قبول کرد رفتیم مطب دکی و درو بستیم. رفتیم تو اتاق دکی که مبل راحتیه گنده داشت خود سارا گفت بیا اینجا راحته. دوزاری افتاد که دکی رو همین مبله کصشو میکنه.
خلاصه اقا رفتیم رو مبل نشستیم و لب بازی و لب خوری و همزمان دستم رو کص و کون و سینه و کمر میچرخید و هرجا که دستم خوش بود میرفت.
جونم واستون بگه که ایشالله ازین کص های پر و پاچه ای گیرتون داستان های سکسی بیاد تا بفهمید من چی میگم. اقا ما سارا رو تیکه تیکه لخت کردیم و خودمم لخت شدم . وقتی به بدن این کص بهشتی نگاه میکردم کل تنم جمع شده بود تو کیرم و چشمامو از حدقه انداخته بودم بیرون که بیشتر ببینم این شاه کصو.
خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر از من زیاد گاییدتش.
یک کیر کلفت دراز هی میرفت تو کوسش
من رفتم که به کار عمو برسم که دم در فهمیدم گوشی موبایلم رو جا گذاشتم داستان های سکسی برگشتم برم تو که دیدم عموم خانوم فالگیر رو در آغوش گرفته و دارن لب میگیرن اولش از خنده داشتم میترکیدم که چطور توی چند ثانیه ای که من نبودم مخ این جنده رو زد .
بعد کلی لب بازی خانوم رو آروم آروم لختش کرد چه پستونهایی داشت شکم

کوس پر مو ژاپنی ,زیر پشم

سکس
متوسطی داشت وقتی ساپورت و شورتشو میکشید پایین کونش سمت من بود داستان های سکسی یک کون درشت و گوشتی داشت چون خم شده بود تا سوراخ کونشم دیدم یک سوراخ تیره و یک کوس درشت گوشتی داشت عمو بهش گفت هر چی میگم انجام بده تا هر چی میگی انجام بدم . اونم فوری گفت چشم عمو لخت شد و جنده خانوم یهو یه آخ گفت که اول متوجه نشدم برای چی بود به خانوم فال گیر گفت زانو بزن و تا میتونی کیرمو بِمیک و فرو کن تو حلقت جنده خانوم اولش ناز و نوز کرد بعدش قبول کرد و زانو زد نمیفهمیدم عمو داره چیکار میکنه یهو دیدم یک کیر سیاه کلفت و دراز از کنار گردن خانوم فالگیر زد بیرون داشت کیرشو رو سر و صورت و گردن جنده خانوم میمالید تازه فهمیدم چرا خانوم فارگیر گفت آخ چون کوس و کونش قرار بود پاره بشه .
بعد کلی ساک زدن و هی تو حلقش فرو کردن و در آوردن خانوم فالگیر بیحال شد داستان های سکسی و عموم متوجه شد داره زیاده روی میکنه و گفت خب دیگه بیا روی این کاناپه و پاهاتو باز کن اونم گفت چشم به خانوم فالگیر گفت وقتی دارم تلمبه میزنم پاهاتو نگه دار و باسنتو بکش تا بیشتر بره توش خانوم فالگیر گفت باشه ولی فقط مراقب باش کیرت خیلی بزرگه .

این کوس به خوبی آب میده

پاهاشو باز کرد و با دست باسنشو میکشید عمو هم یک تف آبدار انداخت رو کوسش و کله کیرشو میمالید به کوس جنده خانوم اونم هی اه و اوه میکرد یهو کیرشو حل داد داخل و یک لحظه خانوم فالگیر جر خورد و جیغ ریزی کشید . عمو گفت اگر سری بعد جیغ بکشی مثل سگ میزنمت پس اگر پاره هم شدی ساکت باش و بعد شرو کرد تلمبه زدن داستان های سکسی جنده هم زیر کیر کلفت عمو فقط زجه میزد و حرفی ازش در نمیومد خیلی سعی میکرد نفس هم نکشه ولی بیچاره حق داشت یک کیر کلفت دراز هی میرفت تو کوسش و بیرون میومد فکر کنم چون مطعلقه بود و کوسش تنگ برای این خیلی بهش فشار اومده بود .

ک کیر سیاه کلفت و دراز از کنار گردن خانوم فالگیر زد بیرون
حشری شدن میگفت مثلا پاره شدم جر خوردم جون کوسم جر خورد منو بگااااا و اینجور چیزا میگفت منم از شق درد مردم و گفتم اشکالی نداره ترتیبش رو بعدا میدم .
تقریبا بیست دقیقه ای از کوس خانوم رو جر داد و بعد گفت پاشو و حالت سجده شو میخوام به کون و کوست بیشتر مسلط شم گفت چشم وقتی پا شد به عمو گفت حاجی تو رو خدا فقط از عقب کاری نکن عمو گفت مگه بهت نگفتم هر چی میگم بگو چشم؟ جنده گفت آخه عمو هم گفت آخه نداره اگر نمیخوای همین الان برو. جنده خانوم یکم فکر کرد و بعد به صورت داستان های سکسی داگ استایل شد و عمو کیرشو رو باسن جنده خانوم عقب و جلو میکرد و از قاچ بزرگ کون خانوم فالگیر لذت میبرد یک پنج دقیقه اینجوری حال کرد و بعد کرد تو کوسش اونجا هم همین پنج دقیقه تلمبه زد و گفت نوبته کونته که پارش کنم دیدم جنده از پایین داره یک التماس هایی میکنه ولی گوش حاجی بدهکار نبود گفت کونتو با دوتا دست باز کن که اونم انجام داد و عمو سر کیرش رو با تف خیس کرد و یک تف هم انداخت رو سوراخ خانوم فالگیر و سر کیرش رو با یک فشار تخمی فرو کرد احساس کردم سوراخ کون خانوم فالگیر همراه با گوشت های دور و برش باهم داشتن میرفتن تو که یهو یک جیغ تخمی زد و عمو نامردی نکرد و یک چک کیری گذاشت تو گوشش و گفت دفعه بعد .ه جیغ بکشی همینجا زنده زنده دفنت میکنم دیدم جنده خانوم داره التماس میکنه و گریه دلم سوخت گفتم چه عموی داستان های سکسی کوس کشی داشتم نمیدونستم ولی کیره دیگه بلند شه تا کارشو نکنه نمیخوابه .

با قدرت آب کیرش رو خالی میکرد تو و جنده خانوم
دومرتبه سعی کرد و اینبار کیر عمو با یک فشار تا وسط رفت تو و جنده خانوم گریه هاش بیشتر شد و داشت بالش رو گاز میگرفت عمو هم تلمبه میزد کم کم سرعتش بیشتر و بیشتر شد و هر دفعه بیشتر فرو میکرد تقریبا پنج دقیقه که تو کونش تلمبه زد کیرشو تا خایه فرو کرد تو خانوم فالگیر هم داشت میمرد و زجه میزد انگار وقتی میدید داره زجه میزنه بیشتر داستان های سکسی کیف میکرد عمو 60 سالش بود و تو این سن به اندازه یک جوان 25 ساله آماده بود برای سکس یعنی داشت یکی رو پاره میکرد که 15 سال ازش کوچیکتره خلاصه تلمبه های عمو تمو می نداشت و جنده خانوم کم کم باز باز شد وقتی عمو کیرش رو در آورد داستان های سکسی دیگه یک سوراخ نبود یک غار تاریک میدیدم وقتی که دو مرتبه کیرش رو فروکرد تو و تلمبه میزد جنده خانوم خودش باسنش رو باز میکرد و میگفت حاجی قربون کیرت بشم پارم کن منو بیشتر بگا تعجب میکردم چطور میتونه اون حرفها رو بزنه lesbian forced strapon.
بعد چند دقیقه عمو با یک صدای رعد آسا داد زد و با قدرت آب کیرش رو خالی میکرد تو و جنده خانوم تعجب میکرد که چرا آب کیر عمو تموم نمیشه بعد 5 دقیقه عمو بلند شد و کیرشو کشید بیرون و دباره غار پدیدار شد قبل اینکه سوراخ کونش بسته بشه یک مشت دسمال کاغذی رو مچاله کرد چپوند تو کون جنده خانوم تا آب از کونش نریزه بیرون بعدشم دومربته با کیر رفت جلوی صورتش و گفت تمیزش کن وقتی جنده خانوم دهنش رو باز کرد عمو کیرش رو تا خایه کرد تو جوری که انگار داشت با سمبه چاه فاضلاب رو باز میکرد ? .
داستان سكسي سکس الکسیس ساک ایرانی سکسی مادر و پسر فيلم سكس گروهي فیلم سکسی حشری گروپ سکس کون ایرانی داستان گی فیلم سکسی خشن