سایت پورن جانا جردن و جسی اندروز خفه کن های نظامی

13K

سایت پورن جانا جردن و جسی اندروز هر مردی را محقق می کنند

سایت پورن دامن وشلوارم رو باهم کشید پایین و بینیش رو از رو شرتم گذاشت وسط کـسم گفت همیشه دوست داشتم بدونم کـس یه دختر 16ساله چه بویی میده میگفت هر چی که تاحالا دیده بد بو بوده ولی مال من خوشبو بود .من رو برد کنار یه میز که اونجابود و منو خم کرد شرتم رو کشید پایین و زبونش رو کشید روی سوراخ کونم و یه تفت انداخت دمش فهمیدم که میخواد از عقب بکنه نذاشتم کون من تحمل انگشت ظریف میترا رو نداشت چه برسه به کـیـر کلفت میلاد.

بهم گفت یواش میکنم طوری میکنم توش که نفهمی گفتم نه و به پشت خوابیدم رو میز و پاهام رو باز کردم و گفتم بکنش اینجا داشت شاخ در میاورد منم که مست مست بودم و فقط میخواستم گرمی یه کیر کلفت رو تو کسم تجربه کنم میگفتم بکن دیر شد الان یکی میاد.چشمهای میلاد داشت برق میزد بدون وقفه سرش رو برد وسط پاهام و کـس و کون کوچیکم رو باهم میخورد سایت پورن ( ناگفته نمونه خوردن میترا خیلی باحال تر بود) Jessie Andrews.

بهش گفتم بکن توش دیر شد کـیرش رو گذاشت وسط چاک کسم و فشارش داد تو داشتم بال در میاوردم به ارزوم رسیده بودم و کسم داشت جلو و عقب شدن یه کـیر رو تو خودش تجربه میکرد, احساس میکردم کـیرش داره می خوره ته رحمم تااخر میکردش تو طولی نکشید بدنم لرزید و ارضا شدم محشر بود برا اولین باربود به این کیفیت ارضا میشدم یه لحظه احساس کردم یه چیزی جانا جردن خفه کن های نظامی.

پاشیده شد تو وجودم به خودم که اومدم فهمیدم میلاد آبش اومده و همش رو ریخته تو کسم تازه متوجه شدم چه بلایی سرم اومده فکر اینجاش رو نکرده بودم شروع کردم فحش دادن و گریه کردن میلاد هم که از گریه کردن من خیلی فلم سکس ایران.

ترسیده بود زود لباسهاش رو پوشید و گفت برو دستشویی داخلش رو بشور منم میرم واست از داروخونه قرص بگیرم سایت پورن جسی اندروز.

اون موقع اطلاعاتم در این موارد کم بود چاره ای نداشتم جز اینکه هرچی که او میگه عمل کنم میلاد از پنجره سالن رفت بیرون لباسهام رو پوشیدم و از در سالن پریدم بیرون و رفتم تو دستشویی تو دستشویی شلنگ رو کردم تو کـسم و یه نیم ساعتی کسم رو آب میکشیدم رفتم تو حیاط مدرسه شب شده بود قرص رو از میلاد گرفتم و چهار تا رو با هم خورم داشتم از ترس میمیردم شب تا ساعت 3خوابم نبرد مجبور شدم موضوع رو به میترا بگم میترا دلداریم میداد که قرص بخوری هیچی نمیشه صبحش نرفتم کلاس ساعت نه ده بود که احساس سایت پورن.

کردم شرتم خیس شد نگاه کردم دیدم پریود شدم

خیلی خوشحال شدم با خودم عهدبستم دیگه آخرین بارم باشه که از این غلطها میکنم چند روز بعد فهمیدم که میترا هم با میلاد دوست سایت پورن شده و میلاد هم ترتیبش رو داده البته با کاندوم . دوهفته ای که گذشت دوباره کـسم شروع کرد به تاب تاب کردن یه قرار دیگه گذاشتم و دوباره با میلاد رفتیم تو سالن این دفعه بیشتر حال داد چون روزقبلش میترا رو کرده بود آبش دور اومد ولی من دو دفعه ارضا شدم .

دو سه روز بعدش هم دوباره رفتم باهاش این دفعه مجبور شدم بهش کون هم بدم تجربه خوبی بود ماهرانه کون میکرد . کم کم فهمیدم که اون با میترا بیشتر میجوشه میترا هم خوشکل بود هم کس و کونش خیلی خوش فرم وخوش تراش یه هفت هشت باری میترا رو توی همون سالن کرد .

ولی این حال کردنها خیلی طول نکشید رئیس شرکت میلاد که قضیه رو فهمیده بود یه شب میلاد و میترا خانم رو روی کار گرفت و اون رو از شرکت انداخت بیرون ولی مردونگی کرد ومیترا رو لو نداد سایت پورن.

این هم از خاطره من ببخشید که خوب نوشته نشده بود و مثل اولین س.ک.س.م عجله ای بود . الان هم 23 سالم است و ازدواج کردم و یه شوهری که دوست سایت پورن داشتم گیرم اومده کیر کلفت و خوش تیپ . خیلی باهاش حال میکنم . امیدوارم همه دوستان از سـکـس هاشون خاطره خوبی داشته باشن Jessie Andrews.

س.واقعاجالب بودمیگم شایدخیلی خانوم بخونن داستان رومن ارین گرگان 35جداشدم ازهمسرم خیلی وقته دوست دارم بایک دخترجوان زیربیست وسه سال بالای هیجده سکس کنم دوست دخترهم ندارم یک دخترحشری سایت پورن واقعاطالب سکس باشه بیادچون مردی مثل من میتونه بهترین سکس وبهش هدیه کنه گرگان کسی طالب بودبااین شماره تماس بگیره 09337261800 سوپر سکس

اینها که مینویسم داستان نیست خاطره هست و برای اولین بار می نویسم

داستانی خوندم که از ۶ سالگی شروع کرده و برای بعضی ها باور پذیر نبود. ولی برای من هم اتفاق افتاد که چون در روستا زندگی می کردم گوسفندهایی رو میدیدم که به بالا میروند و علتش را نمیدانستم فکرش رو بکنید سال ۶۰که این وسایل ارتباط جمعی و گوشی و اینترنت نبود.از فردی که مسوول نگهداری گوسفندان بود پرسیدم و اون هم فریبم داد که میخوای.

خودمان اجرا کنیم منم چیزی نگفتم پارچه ای در کف آغل پهن کرد و کمی روغن حیوانی‌ برای چرب کردن به سوراخ کونم زدم و بعد از چند دقیقه انگشت کردن برای اولین بالا داغی و کلفتی کیر را توی سوراخم حس کردم. وصفش عجیب است ولی‌ درد و لذتی داشت که هنوز هم میخواهم. بد از کمی کردن من در حالی‌ که مرا از پشت بغل کرده بود من را بصورت داگ استیل در آورد و مثل همان گوسفند که دیده بودیم شروع به کردن من کرد جسی اندروز.

دیگه بیش از این جزییاتش یادم نیست و همیشه دوست داشتم جزییات رو از این فرد اون زمان حدود ۱۴-۱۵ ساله Jana Jordan بود بپرسم که چطور جرات کرده یک بچه ۶ ساله را بکند ولی هیچ وقت جراتش را پیدا نکردم پورن هاب.

بعدها هم که به ندرت میدمش.قطعا اگر پدرم میفهمید او را می کشت به خاطر سفیدی و نسبتا قشنگ بودن از نظر بچه ها،ولی به علت اخلاق پدرم خیلی ها جرات نمیکردم.عجیب این بود او مرا در حضور یکی از همسن و سالانش کرد شاید خودشان با هم سر و سری داشتند که اینهم همیشه معما بوده و هست.

من مثل بعضی ها که میگن کونی شدند از این طریق ،اهل سکس گی نشدم ولی به علت کمبود محبت و کم رویی خیلی ها منو کردند البته بیشتر اینها بیشتر بصورت در مالی(سافت) بوده ولی یه چندتایی واقعا حرفه ای میکردند یکیشون که بصورت طاقباز میکرد و در حین کردن هم کیرم رو میمالید که آبم میمومد که خیلی حال میداد. از نکات جالب اینکه فردی که مرا در نوجوانی میکرد بعدها هردو هم میکردیم یعنی دیگه بزرگ شده بودم سایت پورن.

بوده که من با چهار بردار که سه تایشان فقط یکبار کردند و با چهارمی به مدت ۱۶ سال با هم سکس کردم.

قبل از ۱۳ سالگی که اولین بار آبم امد با چند نفر همسالان سکس میکردیم به این صورت که چون آبی در کار نبود از طریق شمردن تا ۱۰۰ هر کسی بالا بود بالا و پایینی میکرد و جامون عوض میکردیم.

شاید برای بچه های شهری عجیب باشد ولی بچه های روستا بیشتر اهل گی سایت پورن هستند در نوجوانی(البته اون زمان).

از نکته این دوران بودن با فردی به مدت ۲۸ سال یعنی از نوجوانی تا میانسالی که چند سال پیش به اصطلاح توبه کرد و کنار گذاشت.

همین فرد باعث آشنایی کسی که الان نزدیک ۱۷ سال هست سکس میکنیم سوپر امریکای جسی اندروز.

الانم که دوران جدیدی با نت شروع شده و هر چندگاهی یک نفر رو پیدا میکنم. خیلی دیگه مسائلی هست با گذشت بیش از ۲۵ سال همین جا هم جرات نمیکنم بیان کنم Jana Jordan.

در ضمن همیشه دوست داشتم یکی مثل خودم ،خودم رو بکنه یعنی درک کنم طرف چه جور میخاد سکس کنه ارضا هر دو طرف با رضایت باشه.خیلی وقت ها وقتی با کسی قرار سکس دارم تو مسیر یا قبلش یک جقی میزنم که بیشتر به کسی که میده حال بدم.

سایت پورن در اصل ببینید خاطرات واقعی پراکنده به ذهنم میرسد من خیلی اهل حرف زدن نیستم تا مطلبی ازم نپرسن جواب نمیدهم در جمع دوستانی که هستم خیلی با هم شوخی میکنند و من بیشتر ساکتم.

سکسی با مادر کص لیسی کس لیسی سکس پرستار پورن هاپ سکسی داغ سکسی پسر با پسر جوردی ال نینو پویا سوپر سکس سکس حشری ایران سکس

Athina Zazie Skymm Jana Jordan make every man’s dream come true xnxx com