سکس با مامان ترین پیشنهاد کوس کردن بهترینی اومدپاهاموگذاشت روشونه هاش

259K

سکس با مامان یواشکی ترین پیشنهاد کوس کردن

سکس با مامان هنگامی که رایان کانر، دوست پسر دخترش، زاندر، پس از گذراندن شب مخفیانه از خانه او بیرون می‌رود، رایان تصمیم می‌گیرد با لعنت کردن و مکیدن او در تمام خانه، بهترین استفاده را از این موقعیت ببرد… درست زیر بینی شوهرش! بازیگران پورن: زاندر کورووس / رایان کانر.

اسمش شاهین بود اونم خیلی به من نگاه میکرد و منو دوس داشت آخه من منشیش بودم یه بار آخرشب بود همه رفته بودن خواستم برم تو اتاقش خداحافظی کنم یه پیرهن چهارخونه پوشیده بودم و دکمه بالاشو باز گذاشتم جوری ک خط سینه های توپولم معلوم بود نگاه خودم کردم گفتم بخدا این منوجرمیده الان رفتم تو اتاقش و برنامه فردا رو توضبح دادم ولی اون محوتن من شده بود تا خواستم خداحافظی کن مدبلند شد اومد سمتم از پشت بغلم کردو گردنمو میبوسید احساس خاصی داشتم دوس داشتم اون لحظه تمام نمیشد بعد برگشتم و لبامو محکم میبوسید و مک میزدگفتم دیرموقعس داستان سکس با مامان من برم گف یکم بمون گفتم چشم اونم خندید و لیامو بوسید منو بغل کرد برد رو مبل منم داشتم واسش نازمیکردم اونم فقط میگف چشم و ناز منو میخریدهمش داشت پستونامو نگاه میکردگفتم چیو نگاه میکنی اونم میخواست باقی دکمه هامو باز کنه ک موفقم شد و سوتین مشکیمو بازکرد

چنان سکسی میگردن که تو فیلمای پورن در قسمت هارد فاک

رفتیم بالا آقای ناصری و هسرشون به استقبال ما اومدن مژگان همسر آقای ناصری خانومی به شدت مد روز بود و بی حجاب با موی خرمایی و یه عطری که واقعا خوش بود سلام علیک کردیم و نشستیم و به رسم عادت همیشگیه همه مهمونیا با چای میوه شروع کردیم و من و عموم آقای ناصری یک طرف درباره کارو اینجور چیزا حرف میزدیم داستان سکس با مامان و زن عموم و خانم داستان سکسی مامان ناصری در باره موضوعاته زنانه خودشون یه چیزی باعث توجه من شد زنای هر جفتشون خیلی راحت در مقابل مردا میگشتن حتی زن عمومم یه لباس خیلی تنگ پوشیده بود با اینکه در محیط بیرون همیشه لباس پوشیده میپوشه زن آقای ناصریم که لباسش هم از پایین هم از بالا کلی لختی داشت که واقعا هر وقت مییدیدمش ضربان قلبم شدت میگرفت . بعد از شام آقای ناصری به من اشاره کرد که اهل مشروب هستی یا نه چون منو عموت میخوریم هر وقت باهمیم گفتم والا تا حالا نخوردم ولی خوب داستان سکس با مامان همیشه یه بار اولی وجود داره بدم نمیاد تست داستان سکسی مامان کنم خلاصه بساط مشروب و آورد کلی خوردیم ولی من اصلا خوشم نمیومد مزه تلخی داشت هم آبجو بود هم ویسکی از دومیه خوشم اومد ولی آبجو واقعا تلخ بود خیلی خوردیم تا این که واقعا گیج و منگ شدم چون بار اولمم بود از حال رفته بودم چند دقیقه بعد از خواب بلند شدم در پذیرایی دقیقا همونجایی که خوابیده بودم بلند شدم با این تفاوت که هیچکس نبود نه عموم نه زن عموم نه آقای ناصری و همسرش ولی صدایی از اتاق خواب توجه منو به خودش جلب کرد تلو تلو خورون به اتاق نزدیک شدم درو باز کردم مغزم سوت کشید یه ضربدریه فوق العاده جلوم داشت اتفاق میفتاد آقای ناصری و زن عموم و عموم و خانم ناصری چنان سکسی میگردن که تو فیلمای پورن در قسمت هارد فاک فقط میشد دید آقای ناصری زن عمومو به صورت داستان سکس با مامان داگی میکرد شورت زن عمومم از جلو گرفته بود جلو صورتش تا زیاد داستان سکسی مامان فریاد نکشه اونورم عموم خابیده بود رو زمین خانم ناصری رو کیر عموم بالاپایین میشد صحنه واقعا حشر کننده بود به قدری گرم سکس بودن که اصلا نفهمیده بودن من داخل اتاقم با اینکه درو کمی محمکم باز کردم و اومده بودم تو زن عموم همینطور که داشت موقعیتشو برای پوزیشن بعدی درست میکرد چشمش داستان سکسی مامان به من افتاد و مات من موند به دنباله اون آقای ناصری و بعد عمو و خانم ناصریم متوجه حضور من شدن شلوار داستان سکس با مامان منم که تابلو

سکس پستونامو خوردن و نوک پستونامو گاز میگرف

سلام من نازیم 20سالمه یه دختر خیلی خوشکل و ناز بودم با اندام سکسی من خواستگار داستان سکس با مامان زیاد داشتم ولی قبول نمی‌کردم اخه چشمم رئیس شرکتو گرفته بود آخه خیلی خوشکل بود و همسن من بود

فشار خیلی زیاد روی سوراخ کون کوسمو خورد تا ابم اومد شروع کرد پستونامو خوردن و نوک پستونامو گازمیگرف با اون دستشم کوسمو میمالوند بعدگفتم کافیه بزار برم گف باید یکنمت و شلوارمودراورد و کوسمو میلیسید وای چشمامو بسته بودم فقط داشتم حال میکردم بعداونم لخت شدکامل کیرشودیدم گفتم قربونت این خیلی بزرگه جر میخورماگف ازجلو میکنم گفتم نهه موهامو گرفت کیرشو کردتودهنم گف افرین دخترحرف داستان سکس با مامان گوش کن الانم پردتو میزنم منم درسته بار اولم بود ولی مث دیووونه ها واسش ساک زدم بعدیلند شدگف مرسی عشقم تو بهترینی اومدپاهاموگذاشت روشونه هاش وکیرشوتادسته کردتوکوسم جییغ بلندی کشیدم دستشوگذاشت جلودهنم وفقط تلمبه میزدبعددپدقیقه لای پام پرخون بودگف جون زندگیم چ کسی داری باید جرت بودم گفتم خفه شو بی شعورخندیدگف نفس من کیه؟گفتم ولم کن گف بگو خو گفتم من چی بگم گف نفس من توییی عشقم عمرم جووونم کس طلا بعد دردش کم شدو لذت جاشو گرفت منم دادمیزدم بکن منو قریونت کوسمو داستان سکس با مامان جربده عشقم بعد یلند شد خوابید رو مبل منم ساک زدم واسش دو دقیقه و نشستم روکیرش وبالاپاایین میپریدم اونم پستونامومیگرفت انگارتوفضابودکلی حال کرداخرسرگف داگی شومنم شدم وموهامومیگرفتوکیرشومیکردته کسم به پنج داستان سکس با مامان دقیقه ابشوخالی کردتوکوسم منم هنوزارضانشده بودم گف توارضا شدی؟گفتم نه نشست اینقدکوسموخوردتاابم اومدبی حال بودم گفتم خاک توسرم آلان بابام میکشم بایدبرم اونم منو رسوند هر روز یا منومیبرد خونش میکرد یا وقتی شرکت خالی بودمنو میگایید ابشم میریخت تو کوسم

راضیم کرد و کونمم گذاشت
بعددوماه فهمیدم حاملم رفتم شرکت داشتم گریه میکردم گفت چته زندگیم چی شده؟جریانو توضبح دادم بلند خندید گفتم مرض بیشعوربغلم کردگف شماره باباتو بده هر چه زودترقراره بشیدخانومم گفتم واقعا؟گف اخه کی بهتر از تو هم خوشکل سکسی مهربون عشقم من تازه ازهمه مهمتر اینه ک کوچولمم تو شکمته خندیدم و لباشوبوسیدم اونم اومدخواستگاری وازدواج داستان سکس با مامان کردیم الانم دخترمون شیش ماهشه اونم دیووونه منودخترشه هیچ چیزم واسم کم نذاشته مردزندگیم الانم میگه کون میخوام ولی میگم دردداره واونم میگه دردت به جونم آخه این کونونکنم میمیرم ک به زورراضیم کردوکونمم گذاشت یعنی اگه هرروزمنونکنه داستان سکس با مامان خوابش نمیبره منم جرخوردم xxx indian sex.
داستان سکسی تصویری سکسی زیبا سکس خوشگل سکسی دختر جوان سکس کردن سکسی گی داستان سکس مصور سکس گی کون کردن سکسی خفن فیلم های سکس سکسی امریکایی