فیلم سکسی خارجی پستون گنده مامان نازه همسایه منو شهوتی کرده

181K

فیلم سکسی خارجی پستون گنده مامان نازه همسایه منو شهوتی کرده

فیلم سکسی خارجی هر روز بیشتر نسبت به خانم خوشگل همسایه شهوتی تر می شدم و سودای اون تو سرم قوی تر می شد..یه شب همین که اروم اروم از جلو درشون رد شدم ناگهان صدایی هوس انگیز به گوشم خورد که می گفت .

یواش … آروم درد داره یهو احساس کردم قلبم کاملا از کار افتاد و دوباره با شدت دو برابر شروع به تپش کرد…زبونم خشک شده بود از بس متمرکز شده بودم به صداهایی که میامد دانلود فیلم سکسی

از اونشب فهمیدم که خانم خانما از سکس با شوهرش اصلا !!!!!خوشش نمیاد و دلش هواییه فیلم سکسی خارجی من که یه کم از این که کسی بیاد ترسیده بودمبا دلشوره رفتم تو اتاق ولی به جرات میتونم بگم پشت سرم صدای قفل شدن در با سوییچ رو شنیدم .

خلاصه من که واقعا قصدم تلفن زدن نبود گفتم ببخشید میشه یه لحظه تشریف بیارین.اون اومد داخل و بازم با اون چشای شهوتی گفت جانم دیگه مخم جوش آورده بود و نمیفهمیدم چه کار دارم می کنم…

تو یه لحظه مچ دستشو گرفتم و کشیدم به طرف خودم و بر گشتم که پشتش به تخت خوابشون بشه و با یه حول کوچک نشوندمش رو تخت تازه به خودش اومد و گفت چه کار می کنی؟

من دوست دارم و دلم می خواد با تو باشم! اون همونطوری که نشسته بود منو طوری نگاه می کرد که انگار مثلا خیلی شوکه شده و کاملا تابلو بود ادا در میاره…یه لحظه یاد دامنش افتادم اروم حولش دادم و خوابیدم کنارش فیلم سکسی خارجی.

اون با این که مثلا مقاومت می کرد ولی خیلی راحت تر از این که بشه واقعا حولش بدم خوابید و تو چشام نگاه می کرد و من اروم لبم رو می کشیدم فیلم سکسی خارجی به پوست صورتش و گوشهاش و اروم اروم دستمو کشیدم فلم سکس خارجی.

رو دامنش و پاهاش که دیدم اصلا حرکتی نمیکنه و من با دل و جرات تر شدم و با یه حرکت دامنشو گرفتم وبه سمت بالا و دستمو با سرعت بیشتر گذاشتم رو شرتش و لای پاش و شروع کردم به خوردن زیر گلوش و مالیدن .

کسش که اروم اروم شدو شروع کرد به غر غر کردن یواشکی که مثلا ازت شاکی ام و این چیزا و من متقابل قربون صدقش می رفتم و اون شل تر می شد….من تا اون موقع زبونم به کس نخورده بود و فقط تو فیلمها دیده .

بودمو تقریبا حرفه ای یاد گرفته بودم…همینجور اروم اروم رفتم پایین و لبم و با پوست رونش فیلم سکسی خارجی آشنا کردم و همین که زبونمو کشیدم به رونای نرم و سفیدش پاهاش رو سفت کرد ولی کاری نکرد و من ادامه .

دادم و اروم زبونمو کشیدم به پارچه شرتش که کس تپلش زیر اون داشت از حرارت می سوخت سکس خارجی

اروم با دو تا دستم انداختم به کش شرتشو خواستم بکشم پایین که یهو دستمو گرفت و گفت چه کار می کنی گفتم هیچی تو فقط اروم باش بهت قول می دم ناراحت نشی ,با یه ناز همراه با استرس گفت میدونم.

ولی الان خیلی وقت بدیه میترسم یهو سر برسن و ابرومون بره .. من دیدم داره راست میگه و یهو با تصور اینکه چه ابرو ریزی ای می شه یهو بلند شدم و بوسیدمشو بلند شدم نشستم کنار تخت…

گفت حالا خواهش می کنم زود تر بر و تا بعد فیلم سکس خارجی….

مثه تو فیلما لباسای همو در آوردیمو خوردمش

نگاه شیطنت آمیز کرد و گفت منظورت اینه که من بیام فیلم سکسی خارجی….کشیدم کنار و با علامت دستم راه رو بهش نشون دادم سریع در خونش و قفل کرد و کله کرد تو خونمون …

شاید باورتون نشه ولی همین که درو بستم و برگشتم از پشت بغلش کردم و چرخید رو به روم و لبامون رفت تو هم و واقعا شاید مثل صحنه بعضی فیلمها همینطور که به سمت اتاق من میرفتیم از هم لب می گرفتیمو لباسهای همو از تن هم می کندیم…

یه لحظه افتادم رو تخت و دیدم کیرم داغ شد ترسیدم دیدم شیوا کیرمو تا جایی که جا داشت کرده تو دهنشو داره ساک میزنه و چنان با لبهاش و زبونش به صورت کاملا حرفه ای کیرمو لمس میکرد و فشار میداد و بالا و پایین.

می کرد که داشتم ارضا می شدم که دستشو گرفتمو بهش گفتم دیوووونه فیلم سکسی خارجی چه کار می کنی مردم و کشیدمش سمت بالا و دوباره ازش لب گرفتم و رفتم طرف گوشهاش فیلم سکس خارجی

بعد از گوشهاش رفتم طرف سینه هاش و شروع کردم به مکیدن محکم نوکشون و لای سینه هاشم لیس می زدم که یهو سرمو کشید به سمت سر خودشو اروم گفت من الان فقط می خوام بکنیم…

من که دیدم داغونه کرمم گرفتو گفتم چیو گفت کسمو …گفتم چطوری که یهو قاطی کرد گفت من فقط میخوام کیرت تا ته فرو بره تو کسم خواااااااهش می کنم…

من و با کیر کلفتت بکن,خواهش میکنم دانلود فیلم سکسی خارجی

پاهاشو از هم باز کردم با دو دستم صورتشو گرفتمو شروع کردم لب هاشو خوردن و زبونمو فرستادم تو دهنش و خیلی عالی جواب می داد و اب دهنمو مک میزد و قورت میداد من کیرمو به صورت طبیعی با حرکت.

دادن بروی کسش خیس کردمو حول دادم تو آروم و یواش یواش می کردم تو ..احساس کردم نفسش بند اومده …نگاش کردم دیدم قفل شده تو صورتم آخه من کیرم به نسبت از حد معمولی یه کم بزرگ تر و کلفت .

تره مخصوصا کلش که وا قعا دو برابر قطر خودشه…فهمیدم یه کم درد داره و حتما کیر شوهرش نتونسته تو این مدت راهشو باز کنه و سعی کردم اروم تر بدم تو تا کاملا شل بشه و تو حرکتهای اول واقعا .

اروم اروم فیلم سکسی خارجی تو و بیرون می کردم تا اینکه خودش صداش در اومد که خوبه حالا محکم بزن فیلم سکس خارجی

منم که دیگه داشتم منفجر می شدم مثل یه نارنجک در حال انفجار تر کیدمو شروع کردم به سریعتر تلمبه زدن و تا جایی که می تونستم سریع و محکم زدم که یهو دیدم منو محکم فشار داد و یه لرزش شدید تو پاهاش حس .

کردم انگار زلزله اومده بود و بعد با یه اه ه ه ه ه محکم و بلند گفت جووووووووووون اخیییییییییییییییییش خیلی خوب بود عزیزم و منو محکم بغل کرد و بوسید و گفت تا صبح هر طوری بخوای میتونی بکنیم…

با شدت زیاتری شروع فیلم سکسی خارجی کردم به پمپ زدن و بعد از حدود ۷ – ۸ دقیقه گفتم دارم میام چه کار کنم فیلم سکس خارجی.

محکم بغلم کرد و دو تا پاشو فشار داد پشتم و گفت سرجاش خالی کن …گفتم آخه ه ه ه … گفت نترس بریز حلش می کنم عسلم و من دیگه با بیشترین فشار ممکن پاشیدم تو که واقعا لذت برد گفت اولین باره که پاشیدن اب کیر یه مردو.

داخل خودش حس میکنه اونم داغ داغ….بعد بغلم کرد و بهم گفت اگه قول بدی دوستم داشته باشی و راجع بهم فکر بد نکنی قول می دم هر جور و هر وقتی که بشه بهت بدم و لذتشو ببری فیلم سکسی خارجی.

الکسیس تگزاس کس مامان ,الکسیس آماتو,سکس اول ,دختر باکره تینجر آمریکایی ,کیر جامایکایی دوربین مخفی,آماتور ,سکس با مشتری جنده خانوم کوچولو ,زن قحبه ,پورن ویدئو آنال ,کردن از کون .

بلوند سکسی مامانی حشری ,میلف و تینیجر کس مامان ,اورال سکس , سکس خانوادگی ,مادر و پسر سارا جی ,داگ استایل ,پورن استایل ,سکس خشن آماتور ,داگ استایل ,جولیا ,پورن میلف سارا جی .

معلم,ساک ,فیلم سکسی نینا هارتلی ,میلف ,هول ,معلم حشری تاپ پورن ,کس مسکو ,کس تنگ شیطون دات کام.

سکس انلاین
ساک زدن
سارا جی
سکس باحال

Do you like Stepmom’s huge tits? – Sybil Stallone

فیلم سکسی خارجی پستون گنده مامان نازه همسایه منو شهوتی کرده
فیلم سکسی خارجی پستون گنده مامان نازه همسایه منو شهوتی کرده

milf,blowjob,riding,doggystyle,shaved,busty,cowgirl,huge-tits,huge-ass,big-ass,voyeur,big-tits,cougar,pawg,big-booty,step-mom,mom-son,busty-milf

سکس