پورن هاب کس کوچولو واسه کیر التماس میکنه ولی آخرش پاره میشه بهش گفتم منو بکن

3M

پورن هاب بگا همیشه بگا

پورن هاب چهار دست و پا شدم و کیرشو کردم توی دهنم . از این حالت که بدون دخالت دست هام کیر رو بخورم خوشم میومد همیشه . سینه هام رو به زمین بود پورن هاب.

دلم میخواست دستش رو دراز کنه و چنگ بزنه هردوتاش رو . نرم و خواستنی باید باشن براش . کیرو رو توی لب هام گرفتم . سرش میون لبهام بود و مکیدمش .

لای چاک کونم با هرچه بیشتر خم شدنم بیشتر باز میشد و کسم آماده ی کیر بود . کیرشو تا وسط توی دهانم فرو کردم . کلفت نبود . بیشتر دراز بود . تمام کیرهایی که قبلا خورده بودم کلفت بودن.

وقتی اولین بار عکسشو برام فرستاد یجوریم شد . از فکر اینکه این کیر دراز تا ته گلوم برسه تمام بدنم به رعشه افتاد پورن هاب. حالا توی حفره ی دهنم بیشتر و بیشتر میمکیدمش .

شروع کردم به عقب و جلو کردن . گفت که تا آخر بخورمش . یکی از دست هام رو آزاد کردم و کیرشو گرفتم و از دهانم بیرونش کشیدم . سرمو بالا بردم و به صورت پر از شهوتش نگاه کردم .

به تن لختش که روی مبل توی سالن خونه امون لم داده بود پورن هاب. گفتم که خفه میشم . خودت بیا بلند شو دهنمو بکن . این همه راه رو اومده بود و حالا میخواستم هرکاری که دوست داره باهام بکنه .

تا راضی باشه مشکی حالت دارش میکشیدم سرشو سمت لبام پیشونیشو میبوسیدم واقعنم دوسش داشتم اون موقع … صورتشو ناز میکردم اونم ناخوناشو میکشید رو پاهام دیگه داشتم شق میکردم و اونم داغ شده بود تو دستام…

یه هو وسط حرف زدنش لب پایینشو بوسیدم لبش واقعا گوشتی بود ..اونم حرفاش قطع شدو شروع کرد لبامو خوردن مهکم نفش میکشیدیم دستای اون رو ریشم بود منم دستام و از زیر تی شرتش.

گذاشتم رو گودی کمر داغش و نوازش میکردم اونم داشت حشری‌تر میشد رو کاناپه خوابیدم روش . تنم که چسبید بهش نفساش تند تر شد گفتم نظرت چیه بریم تو اتاق هیچی نگفت دستاشو.

گرفتمو بردمش تو اتاق خودم چراغ کم نور روشن کردم و شروع کردم به در آوردن لباساش بماند که نتونستم سوتینشو باز کنم دفه اول )) خودش بازش کرد شروع خردم .

به خوردن سینه هاش معلوم بود یه لوسیون تمشک زده بود به خودش لعنتی کل تنش شیرین بود فقط شرتامون پامون بود دوست داشتم کسشو بخورم عاشق امتحان کردن چیزای .

جدیدم اول همینجوری که صورتم لای ممه هاش بود و آهو نالش دیوونم کرده بود دستمو کردم تو شرتش خیس خیس بود یکم مالیدمشو گفتم میخوام بخورمش گفت میخوای بکشیم .

بهش گفتم منو بکن

هیچی نگفتم لباشو بوسیدم بوسه های ریز زدم از چونش شکمش نافش تا بالای کسش که یه آه بلند کشید پاهاشو باز کرد شروع کردم به لیسیدن چوچولش داشت روانی میشد خیلی.

با مزش حال نکردم خدایی ولی حال داد و یکم زبونمو تند تند تکون دادم و چوچولشو مکیدم کمرمو با ناخوناش تیکه تیکه کرد اومدم بالا اونم سریع شرتمو دراورد خوابوندم.

رو تخت کیرمو گرفت دستشو شروع کرد خوردن واقعا داشتم میمردم از لذت اون لبای گنده رو کیرم بالا پایین میشد.

بعد وقتی یک سال از بودنمون گذشت با اون از علاقه ی شدیدم به سکس گفتم . گفتم که دوست دارم هنوز با مردها و حتی زن های زیادی بخوابم .

قبول کرد و بی هیچ حرفی ازم دور شد . روزهای عرق خوری و مست کردن و دوری رو جوری تحمل کرده بود که فقط از زبان دیگران می شنیدم پورن هاب.

خودش هیچ اثری ازش نبود . حالا اون رو بارها و بارها و بارها میخواستم . کونم رو تکون دادم . بلند شد و سرمو گرفت و توی دهنم تلمبه زد . میخواستم بالا بیارم .

ولی میکشید بیرون و باز میکرد تو . دهنم پر از کیرش شده بوده . روی صورتم میکوبیدش . روی چشم هام . روی لپ ووبینی و لبهام . بهش گفتم که منو بکنه .

بلند شدم و روی لبه ی مبل زانوهام رو تکیه گاه کردم و لبه ی بالای کاناپه رو گرفتم . ایستاد . قدش از من بلند تر بود . کیرش رو روی کسم گذاشت بعد آروم فرو کرد .

آهی از جانم کشیدم . همون دقیقه ای که فرو کرد آرزو کردم که بازهم منو بارها و بارها بگاد . برای هزارمین بارهم باید همینطور پر از احساس باشم .

محکم تلمبه میزد و درد و لذت مثل دو رشته برق که ازهم سبقت می گرفتند توی تنم بالا میومد . کیر بلندش تا ته کسم میرفت پورن هاب. سینه هام دست هاش رو میخواست.

من رو مثل یه جنده میگایید پورن هاب

فکرم رو خوند و سینه هام ر, چنگ زد . من رو مثل یه جنده میگایید . بله ، هر زنی آرزوی این رو داره که روزی به بدترین شکل ممکن گاییده بشه . تمام زن ها غرق شدن توی این.

احساس دوگانه رو از سر وجود میخوان . تمام اغواگری وجودشون از همین تناقض ناشی میشه پورن هاب. حالا همان که میخواستمش داشت من رو توی حیوانی ترین حالت ممکن میگایید .

داد زدم بگا بگا . من رو همیشه بگا . ” مطمعنن به حرف هام گوش نمیداد . کیرش توی کسم فرو میرفت . کونم رو چنگ میزد . ازهم بازش میکرد . انگار با چنگ زدن کونم پیام.

گاییدن کون رو صادر میکرد پورن هاب کار خودشو کرد و من داد زدم که کونمو بکن . وقتی این رو گفتم دلم برای خودم سوخت و ندونستم چرا . هر چه بود میخواستم کونم بذاره .

میخواستم منو بکنه بی واسطه گری کس شلوغ و پر رفت و آمد و خیلی رمانتیک . درد گاییده شدن و درد حقارت فیزیکی رو با تمام وجودم میخواستم . کیرش رو در آورد .

مثل یک ماشین بود . کم حرف . حیوانی . بگا . تف میزد که صدای پرتاب کردن تف از لب هاش میومد . در کونم خیس شد پورن هاب. بعد سر گوشتی کیرش رو روی سوراخ کونم حس کردم .

ترس تمام تنم رو گرفت . ” بکن زودی بکن توش .  سر کیرش فرو رفت . کون دادن های قبلی راه رو راحت کرده بود . یک بار کون دادن ، همیشه کون دادن .

وقتی تلمبه هاش تند شده بود درد برام لذت بخش شده بود پورن هاب. درد رو بیشتر میخواستم پورن هاب. کاش کیرش کلفت تر بود و موقع کردن درد بیشتری بهم می داد .

سوراخ کونم حالا نمیسوخت . فقط توی کونم درد میکرد . و این درد با لذت گاییده شدن قاطی شده بود و تا جلو پیشونیم رو پر کرده بود . داد زدم ” بگا . بیشتر و بیشتر بگا . همیشه بگا.

سکس حمام سکس ژاپنی سکس با پیرزن برازرز سکس زیبا کیر تو کس سکس دکتر سکس سیاه پوست کون تنگ دانلود سکس سکس عاشقانه داستان سکس با مامان سکس دانشجو سکسی دکتر کس sex irani

آب کیر, پورن ویدئو, تینیجر, داگ استایل, ساک زنی, سکس سگی, کس خیس, کیر خوری, کیر شق, کیر کلفت, کیر مالی, ممه کوچولو

 

x video download kir2kos

پورن هاب کس کوچولو واسه کیر التماس میکنه ولی آخرش پاره میشه بهش گفتم منو بکن
پورن هاب کس کوچولو واسه کیر التماس میکنه ولی آخرش پاره میشه بهش گفتم منو بکن

CUM4K Teen begs for big dick fuck with MULTIPLE CREAMPIES
sex,teen,hardcore,creampie,blowjob,smalltits,big-dick,4k,hannah-hays