sex irani آخه هانیه همه جوره عالی بود و هست و نیازی به سکس خارج از خانواده نداشتم

5M

sex irani حتی هانیه اجازه سکس از عقب بهم میداد هرچند براش سخت بود ولی میگفت دوست داره منو خوشحال و راضی ببینه

sex irani اما نبود چندین روزه سکس و شرایط هانیه که فعلاً هم تا بعد از زایمان نمیشد سکس کرد، مجبورم کرد تا به چشم خریداری و سکس به بهار نگاه کنم!! از طرفی واقعاً دوست نداشتم از صداقت و سادگی بهار.

سوءاستفاده کنم و کاری کنم که برای همیشه به افراد بدبین بشه تو همین افکار بودم که دیدم بهار داره دستش رو تکون میده جلوی چشام و میگه آهای.

عمو جان…. کجایی؟!! یه دفعه به خودم اومدم و گفتم بهار جان، ممکنه از حرفام ناراحت بشی یا بد برداشت کنی و میشد خیلیا تو کفم باشن منم اون زمان حسی به گی بودن نداشتم و فکرشم نمیکردم.

یه روز یکی از دوستام به اسم سعید ک قد و وزنش اندازه خودم بود و قیافه متوسطی داشت دعوتم کرد خونشون ک درس بخونیم منم قبول کردم و رفتم تو خونشون کسی.

نبود و خودش تنها بود خلاصه شروع کردیم به درس خوندن sex irani بعد نیم ساعت گفت حوصلم سر رفته بریم فیفا ببنیم منم قبول کردم و رفتیم چند دست بازی کردیم بعد گفت.

رضا یه فیلم از رو گوشی برادرم پیچوندم ریختم رو کامپیوتر میخوای ببینیم گفتم بذار ببینیم چی هست فیلمو گذاشت دوتا مرد بودن ک با هم سکس میکردن من محو .

تماشای فیلم شده بودم و نمیدونم چرا دلم میخواست اینکارو بکنم یه دفعه به خودم اومدم دیدم دست سعید لای رونمه داره میماله منم ناخودآگاه دستم رفت سمت کیرش.

و از رو شلوار واسش مالیدم گفت پایه‌ای بکنیم همو گفتم اره بلند شد رفت کرم آورد گفت دراز بکش اول من میکنم بعد تو گفتم باشه لخت شدیم من دراز کشیدم کرم مالید .

و انگشت کرد ب سوراخم و یه کم انگشت کرد بعد کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد یه درد عجیبی داشت بعد چند دقیقه دردش کم شد و داشتم حال میکردم یه دفعه.

دیدم یه نفر بالا سرمونه نگاه کردم دیدم داداششه تله گذاشته بودن ک منو بکنن انگار شوکه شدم نمیتونستم حرف بزنم سعید کارش تموم شد از روم بلند شد و از اتاق .

رفت بیرون من موندم و داداشش ک اسمش سامان بود از تو چشماش مشخص بود حشریه گفت بالاخره بهت رسیدم رضا جون چند وقته تو کفتم و منتظر این روزم گفتم .

سامان تورو خدا ک نذاشت حرف بزنم گفت قول میدم حال کنی کاری sex irani نمیتونستم بکنم منو در حال کون دادن به داداشش دیده بود ساکت شدم لخت شد اومد جلوم کیرشو.

گرفت جلوی دهنم گفت بخور دستام میلرزید کیرشو گرفتم تو دستم و براش ساک زدم ولی بلد نبودم دندونام میکشید به کیرش هی اخ و اوخ میکرد میگفت زخمش کردی هر جوری بود.

چند دقیقه واسش ساک زدم بعد بهم گفت بخواب sex irani خوابیدم رو زمین کونمم ک آماده بود از قبل اومد پشت کمرمو بوسید کونمو بوسید گفت باورم نمیشه میخوام .

بکنمت هی از کونم تعریف کرد میگفت جون عجب بچه کونی داری عجب چیزی هستی

ا کلی جون کندن بهش گفتم که به جای دوست پسر گرفتن که دردسر داره sexy irani

ممکنه دختری رو ازت بگیره و ولت کنه، به یه رابطه‌ی مطمئن رو بیار و… تهش گفتم که اگه خواستی من همه جوره در خدمتم و هاج و واج نگاه میکرد و هیچی نمیگفت.

وسایل رو داخل آشپزخونه برد و مشغول ظرف شستن شد. منم رفتم تو اتاق خواب و روی تخت دراز کشیدم sex irani. مغزم هنگ کرده بود و هیچی به ذهنم نمیرسید.

تو خلأ بودم و داشت خوابم میگرفت که دیدم بهار با سینی چای وارد اتاق شد و جالب بود که روسری سرش نداشت! معمولاً وقتی روسری از سرش میفتاد.

یه کم بالا میکشید و یا دور گردنش مینداخت ولی این بار خودش روسری رو کامل درآورده بود و یه برق خاصی تو چشاش بود sex irani.

و از این حرفا سر کیرشو گذاشت رو سوراخم اروم اروم فشار داد داخل کیرش خیلی کلفت بود بدجور درد میکشیدم هرچی اخ و اوخ میکردم بیشتر حشری میشد کیرشو تا نصفه میکرد و میکشید بیرون باز تا نصفه.

میکرد چند بار این کارو تکرار کرد بعد تا ته کیرشو کرد تو کونم خیلی درد داشت اشکم در اومده بود چند دقیقه‌ای نگهداشت بعد شروع کرد تلمبه زدن دردش به حال تبدیل شده بود و داشتم حال میکردم کم کم.

هی تلمبه میزد و سیلی میزد به کونم سرعت تلمبه زدنش زیاد شد و بعد دو سه تا تلمبه اروم زد کیرشو تا ته کرد تو کونم نگهداشت حس داغی کردم تو کونم فهمیدم آبشو خالی کرده توم بی حال شد یه کم.

کنارم دراز کشید و بلند شد لباساشو پوشید تهدیدم کرد ک به کسی چیزی نگم منم ترسیدم sex irani آبروم بره به هیچکس نگفتم بعد از اون جریان دو سه بار دیگه به زور منو کرد .

بعدش دیگه دوس داشتم کون بدم و تا امروز به خیلیا کون دادم اگه دوس داشتین واستون تعریف میکنم. نوشته مقداد دوستاي سكسي و خوب و گلم خاطراتي كه از اين به بعد قراره.

بذارم واقعي هستند پس اگر بد تعريف مي كنم ببخشيد .اولين خاطرم برميگرده به 2 سال پيش كه اتفاقي يه خانمي به من تك انداخت و من بعد 2 روز بهش تك انداختم جواب.

نداد تا اينكه گفتم علي هستم و بچه شمال خلاصه بعد چتد ساعتي فقط گفت اهنگ پيشواز تو عوض كن . sex iraniخلاصه از اون روز به بعد بيشتر بهش اس و زنگ مي زدم تا اينكه دوست.

شديم يك خانم به اسم سميه كه 1 بچه هم داشت و متاهل بود خلاصه از زندگي و اين حرفا صحبت كرديم بعد يه مدتي بيشتر با هم صميمي شديم شوهرش آدم خوبي نبود و فقط انگار.

وظيفه شوهريش و انجام ميداد و ماهيانه پول ميداد و خودش با دختراي ديگه حال ميكرد . اين موضوع رو خودش مي دونست و با توجه به اينكه بچش مشكلم داشت زندگي.

مي گرد دوستيمون خيلي عميق شد تا جايي كه حرف سكس و بغل و تنهايي پيش اومد معلوم بود خيلي نياز داره و رابطه خوبي با شوهرش نبود از اون شوهر هاي سيگاري كه نه احساسي داشتن نه لطفاتي .سرتون درد نيارم بعد.

اومد کنارم نشست و گفت بفرمایید چایی sex iranian

تشکر کردم و به هیکلش خوب خیره شدم. بلند قد، لاغر ولی گوشتی، بدن صاف و کشیده، کونش صاف کمرش بود و سینه‌های کوچیکی داشت که اگر دقت نمیکردی، به چشم نمیخورد!! گفت عمو جان.

شرمنده به چی زل زدی؟؟ با خجالت گفتم، هیچی هیچی! گفت نه تو رو خدا بگو!! گفتم sex irani راستش خوش بحال دوست پسر یا شوهر آیندت!! گفت برای چی؟ گفتم آخه بدن جالب و جذابی داری!! سرخ شد.

سرش رو پایین انداخت و منم طبق تجربه و سنم میدونستم که بهار تمایل به سکس داره وگرنه الآن اینجا نبود مدتي تصميم گرفتيم هم و ببينيم واسه بار اول و مسلماً هدف سكسم هم بود اما چون.

بهم اعتماد كرده بود . خلاصه هفته بعدش من رفتم تهران و هم و ديديم و چند ساعتي بيرون دور زديم واقعا ناز و خوشكل بود قد كوتاهي داشت اما خيلي خوشكل بود بعدش رفتيم خونش تو يك.

آپارتمان طبقه چهارم خلاصه يه چيزي خورديم و رفتيم رو تخت يوايش يوايش لخت شديم و با هم حرف ميزديم بعد اين كه كامل لخت شديم همه جا شو خوردم و ماليدم براش اول دور گردنش.

و گوشاش و خوردم و ليس زدم بعد سينش و بعد اومدم رو كمرش ليس زدم حسابي داغ شد بعد اومدم روش و كسش و حسابي خوردم و ليس زدم چه خوشمزه بود عاشق خوردن كس و سينم sex irani.

حيف بلد نبود ساك بزنه واسه همين شروع كردم خلاصه از لب وبغل و اين حرفا رفتم سر كسش و يخورده خوردم متاسفم واسه شوهرش خانم با كس به اين تميزي و تپلي حيف نبود.

كير خوشكلم و رو كسش بازي دادم و بعد يواش انداختم توش چه كس تنگي داشت حال كردم واقعا داغ شده بود اخ آي واي تلمبه هام شروع شده بود تند تند يواش يواش داشت واقعا حال.

مي كرد مي گفت بار اول كه دارم اينطوري حال مي كنم فقط مي گفت فشار بده بكن بكن ولم نمي كرد تند تند تلمبه مي زدم خلاصه ديدم حيف كه آبم و بياد از كونش بي نصيب بمونم sex irani.

از كون تا حالا نداده بود ميترسيد اما قبلش كه بيام گفت به تو ميدم البته با ترس من با خودم پماد برده بودم خلاصه پماد و زدم دور كونش و يواش يوايش انداختم توش درد كه داشت.

اما كمتر شده بود تحمل مي كرد خوشبختانه آبم نزديكاش بود با چند تا تلمبه آبم و ريختم تو كونش واي چه حالي داده بود .بهترين سكس و اولين سكس من بود در آخر بگم بعد اون sex irani.

2 بار ديگه رفتم و هر بار بهتر از اون بار چون هر كي سكس بهش لذت بده واست هر كاري مي كنه و بار سوم واسم اساسي خورد چه حالي داد اميدوارم خوشتون بياد. فداي همتوننوشته پسر شمالی.

کس

سکسی فارسی
سکس تایلندی
سکس فارسی سکس افغانی iranian porn سکس با دختر داستان شهوانی

کلیپ سکسی

sex Iranian Swedish virgin Jordan, second scene

sex irani